Kontakt

Modlitby otcov Nová Dubnica

Ing. Jozef Bukovčák
Telefón: 0911 659 406
E-mail: jozef@crazyflykites.com
Web: www.modlitbyotcovnovadubnica.sk

Stretnutia

Modlitby otcov sú každú stredu o 20:00 v Saleziánskom stredisku v Novej Dubnici.

Fara Nová Dubnica

www.faranovadubnica.sk

Odkazy

Modlitby otcov:
Ivan Melo, Stodolova 12, 010 15 Žilina, Tel. 041/566 2156, 
Petr Maxa, info@modlitbyotcov.sk
www.modlitbyotcov.sk

Modlitby matiek:
Modlitby matiek, P. O. Box 137, 851 00 Bratislava 5
Telefón: 02/6241 2629, 0915 195 582
E-mail: info@modlitbymatiek.sk,
Web: www.modlitbymatiek.sk

Spoločenstvo Útecha:
Modlitby otcov, Modlitby matiek a Deti viery sú súčasťou spoločenstva Útecha (The Solace Community, v Anglicku registrované ako charitatívna organizácia pod číslom 1061402/0).

www.fathersprayers.org

© Michal Bukovčák. Texty prevzaté z modlitbyotcov.sk